• Drukuj

    Informujemy, że w trakcie procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny wpłynęły trzy oferty, z czego dwie spełniły wymagania formalne.

Z kandydatami, których oferty spełniły wymagania formalne została przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

   W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana 

Pani Natalia Peranek zam. Wyszków. 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

    Pani Natalia Peranek spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. Posiada odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje do pracy na ww. stanowisku.