• Drukuj

W dniu 14 marca 2016 r. odbył się pisemny test dla kandydatów na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie. Test napisało 24 kandydatów.

Z testu można było uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Trzy osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę punktów: 23,5 pkt, 23 pkt i 21,5 pkt zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 17 marca 2016 r.

Kierownik GOPS

/-/Monika Dejneka