• Drukuj

   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Jolanta Łukasiak, zam. Liw.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Jolanta Łukasiak uzyskała w sumie największą ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. 

Kierownik GOPS 

/-/Monika Dejneka