Zapytanie ofertowe z dnia 24 września 2018 roku na dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2018/201

GOPS. 262.1.2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 24 września 2018 roku

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z siedzibą w Węgrowie

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej Li z/s w Węgrowie.

 

1.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- rodzaj węgla: orzecho-kostka, kaloryczność nie mniej niż 26kj/kg;

- ilość: 0,5 tony dla jednej osoby wskazanej w decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek z dowozem do miejsca zamieszkania;

-zapotrzebowanie na węgiel opałowy w sezonie grzewczym – ok 40 ton.

 

2.      Termin realizacji zamówienia:

od 15 października 2018 r. do 31 marca 2018 r.

 

Ofertę z dopiskiem „Oferta na dostawę węgla opałowego w sezonie grzewczym 2018/2019 dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie. Nie otwierać przed godziną 10.00 dnia 8 października 2018 r.” należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub listownie na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie

ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów

 

3.      Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 8 października 2018 r. do godziny 10.00.

 

4.      Osoba upoważniona do kontaktu:

Monika Dejneka – kierownik GOPS Liw z/s w Węgrowie, tel. 25 792 28 05

 

Dodatkowe informacje dla Wykonawcy:

1.     Oferty składane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe