Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Za_zyciemOd 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w opracowanym w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Informatorze.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością