GOPS - Partnerstwo na rzecz rozwoju Ziemi Liwskiej

W dniu 10 marca 2006r. został powołany zarząd"Partnerstwa na rzecz rozwoju Ziemi Liwskiej" w którego skład wchodzą :

Przewodniczący: Artur Chalecki,
Z-ca przewodniczącego: Elżbieta Żołędowska
Członkowie: Roman Postek, Magda Matusik, Krzysztof Litka, Jadwiga Snopkiewicz
Skarbnik: Katarzyna Kosiorek
Sekretarz: Katarzyna Dąbrowska

Celem Partnerstwa jest zintegrowanie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz innych podmiotów działających na rzecz rozwoju społeczności lokalnej poprzez:

 1. Włączenie grup społecznych,
 2. Organizowanie pomocy i samopomocy,
 3. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 4. Stworzenie sprzyjających warunków służących rozwojowi zainteresowań, twórczości, wiedzy oraz ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych,
 5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 6. Przeciwdziałanie bezrobociu,
 7. Zachęcanie do działania organizacji społecznych,
 8. Pomoc prawno - psychologiczną,
 9. Pozyskiwanie środków,
 10. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
 11. Animowanie do współdziałania różnych grup społecznych,
 12. Wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich.

Do Partnerstwa należą następujące instytucje:

 • Gimnazjum Gminy Liw
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Węgrowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Samorządowe Szkoły Podstawowe w Liwie, Ruchnie i Zawadach
 • Świetlica Środowiskowa w Popielowie
 • Urząd Gminy Liw
 • Zespół Charytatywny"Nadzieja"
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ruchnie
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Liwie
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
 • Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
 • Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie